The perfect image by lisarowe
Image default
Business / Financial Services

Groeneveld GDW

Bij het versturen van je factuur denk je er vast niet aan dat deze handeling wel eens kan uitdraaien op het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder van Groeneveld GDW in Veenendaal. Je gaat er eigenlijk vanuit dat je voor je geleverde diensten of producten, zoals afgesproken, betaald krijgt. Helaas komt het vaker voor dan je wellicht denkt dat facturen onbetaald blijven. Gemiddeld staat er per ondernemer in Nederland een bedrag aan onbetaalde facturen op van Euro 35.000,-. Een fiks bedrag wat je als ondernemer misloopt. Hoe hoger dit bedrag, hoe groter de kans dat je je bedrijf wel eens zou moeten sluiten.

Groeneveld GDW helpt

Zover hoeft het gelukkig niet te komen wanneer je Groeneveld GDW in Veenendaal inschakelt. Deze professionals zijn recht door zee, met behoud van het menselijke karakter. Zij dragen zorg voor u als opdrachtgever, maar ook voor uw debiteur. Alleen door een goede balans hierin te vinden kan er een prima oplossing bedacht worden waar alle partijen zich in kunnen vinden. Een incassotraject wordt pas opgestart als alle eerdere pogingen om facturen betaald te krijgen, geen oplossing hebben geboden. Met uiterste zorg zal een incassotraject worden doorlopen.

Verschil tussen deurwaarder en gerechtsdeurwaarder

Er is verschil tussen een deurwaarder en een gerechtsdeurwaarder. Een deurwaarder is een persoon die door de rechter is aangewezen en bij aanvang van een zitting in de rechtbank duidelijk de rol voorleest zodat voor alle aanwezige partijen duidelijk is welke zaak voor de rechter verschijnt. Een deurwaarder is een soort contactpersoon tussen partijen, het publiek en de rechtbank. De deurwaarder geeft de aanwezigen aanwijzingen om te gaan staan en om weer te gaan zitten. Stil te zijn of te sommeren de rechtbank te verlaten.

Een gerechtsdeurwaarder is een persoon die door de kroon is benoemd. En die na een langdurige rechtenstudie, aan de hogeschool of universiteit, gediplomeerd is en gerechtigd is het ambt van gerechtsdeurwaarder uit te oefenen. Voor Nederlandse begrippen betekent dit dat een gerechtsdeurwaarder een openbaar ambtenaar is en een zelfstandig ondernemer. De gerechtsdeurwaarder informeert de burger door een dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Hij of zij staat ook garant dat de burger de uitspraak van de rechtbank ontvangt.

Geen gehoor?

Wordt er geen of misschien slechts ten dele gehoor gegeven aan het vonnis van de rechter dan kan de gerechtsdeurwaarder desnoods via justitie en politie ervoor zorgen dat de uitvoering van het vonnis alsnog correct zal geschieden.